top of page

Η Ολλανδική εταιρεία OMNITEK κατασκευάζει με πολυετή πείρα αυτόματα ιξωδόμετρα κινηματικού ιξώδους για μετρήσεις σε πετρελαιοειδή και λιπαντικά καθώς και αναλυτές υγρασίας σε πλαστικά.

BitUVisc

Αυτοματοποιημένο σύστημα μέτρησης ιξώδους για πίσσα και παρόμοια προϊόντα
Το σύστημα BitUVisc παρέχει στους χρήστες πλήρη αυτόματη θέρμανση, δειγματοληψία, μέτρηση και καθαρισμό δειγμάτων υψηλού ιξώδους όπως άσφαλτο και υπολείμματα κενού. Το όργανο έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι εύκολο στη χρήση για την κάλυψη των πιο δύσκολων εφαρμογών. Διατίθενται διάφορα μοντέλα με 1 ή 2 σωλήνες, επιτρέποντας την ανάλυση ενός ευρέος φάσματος ιξώδους και τύπων δειγμάτων.

Οι σωλήνες βασίζονται στο γνωστό και αποδεδειγμένο σχέδιο Ubbelohde. Χρησιμοποιώντας ειδικά σχεδιασμένους θερμικούς αισθητήρες, αυτοί οι σωλήνες επιτρέπουν την ανίχνευση πλήρως αδιαφανών υγρών χωρίς προβλήματα ή περιορισμούς και εξαλείφουν την ανάγκη χρήσης των συνήθων σωλήνων ανάστροφης ροής σε δοκιμές ασφάλτου. Η τυποποιημένη διαμόρφωση παρέχει μέτρηση ιξώδους μέχρι 165 ºC και προθέρμανση δείγματος έως 200 ºC.

Ο εξελιγμένος έλεγχος θερμοκρασίας διασφαλίζει ότι οι μετρήσεις διεξάγονται καλά μέσα στην απαιτούμενη σταθερότητα θερμοκρασίας. Το σύστημα διαθέτει ένα καινοτόμο αυτόματο δειγματολήπτη μιας θέσης που παρέχει ολοκληρωμένη θέρμανση του δείγματος μέχρι τους 200 ºC και χρησιμοποιεί προθερμασμένο διαλύτη για τον αποτελεσματικό καθαρισμό του σωλήνα του ιξωδόμετρου.

Το BitUVisc είναι εφοδιασμένο με ένα σύστημα καθαρισμού διπλού διαλύτη και μπορεί να χρησιμοποιήσει κενό και πίεση ώστε να διοχετεύσει το δείγμα προς τα σωληνάρια, επιτρέποντας την ανάλυση των πτητικών δειγμάτων.

Το όργανο μπορεί να ελεγχθεί μέσω μιας προηγμένης εφαρμογής υπολογιστή, η οποία όχι μόνο καταγράφει τα αποτελέσματα των δοκιμών αλλά παρακολουθεί επίσης τη θερμοκρασία του λουτρού κατά τη διάρκεια της δοκιμής για να εξασφαλίσει την εγκυρότητα του αποτελέσματος. Επιτρέπει στον χειριστή να καθορίζει βελτιστοποιημένες και πλήρως προσαρμόσιμες μεθόδους δοκιμής για κάθε μεμονωμένο δείγμα με το πάτημα ενός κουμπιού του ποντικιού.

OmniTek U-VIsc

 

Το OmniTek U-VIsc συνδυάζει μερικά μοναδικά χαρακτηριστικά, καθιστώντας το εργαλείο επιλογής σε πολλές εφαρμογές, που κυμαίνονται από QC έως R & D και χρησιμοποιούνται στην ανάλυση πετρελαίου. Παρότι προσφέρουν πλήρη συμμόρφωση με το ASTM D445 / 446, οι ειδικά σχεδιασμένοι σωλήνες ιξωδόμετρου καλύπτουν 100-πλάσια περιοχή, π.χ. από 1 έως 100 mm2 / s.
Οι σωλήνες βασίζονται στον γνωστό και αποδεδειγμένο σχεδιασμό Ubbelohde, αλλά χρειάζονται μόνο 8-12 ml δείγματος και περίπου 10-15 ml διαλύτη για κάθε κύκλο καθαρισμού. Διαθέσιμο με μονό ή διπλό καθαρισμό διαλυτών, το όργανο μετρά κινηματικό ιξώδες σε λιπαντικά μεταξύ 0,5 και 10.000 mm2 / s.
Διατίθενται διάφορα μοντέλα που κυμαίνονται από 1 λουτρό με 1 ή 2 σωλήνες, έως 2 λουτρά με 1 ή 2 σωλήνες ανά λουτρό. Ο εξελιγμένος έλεγχος θερμοκρασίας διασφαλίζει ότι οι μετρήσεις διεξάγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του D445. Κάθε λουτρό διαθέτει δίσκο δειγματοληψίας με 16 δείγματα ανά σωλήνα, επιτρέποντας εντελώς χωρίς επιτήρηση λειτουργία. Ανάλογα με το ιξώδες του δείγματος, το όργανο μπορεί να επεξεργαστεί έως και 10 δείγματα ανά σωλήνα ανά ώρα, οδηγώντας σε μέγιστη χωρητικότητα έως και 40 δειγμάτων ανά ώρα, ικανοποιώντας ακόμη και τις ανάγκες των εργαστηρίων μεγάλου όγκου που εκτελούν αρκετές εκατοντάδες δείγματα την ημέρα.
Το U-VIsc απαιτεί έναν υπολογιστή για λειτουργία, αλλά μπορεί επίσης να ελεγχθεί ως αυτόνομη μονάδα μέσω της επιφάνειας αφής που ανταποκρίνεται στην οθόνη αφής. Για τη συλλογή δεδομένων, την αποθήκευση, τους υπολογισμούς και την αναφορά, παρέχεται μια προηγμένη εφαρμογή λογισμικού υπολογιστή με το όργανο, το οποίο μπορεί να συλλέξει δεδομένα από μέχρι και 4 όργανα ταυτόχρονα.
Εάν τα λουτρά λειτουργούν στους 40 και στους 100º C, το όργανο υπολογίζει αυτόματα τον δείκτη ιξώδους του δείγματος, βάσει των αποτελεσμάτων και από τα δύο λουτρά.

S-flow

Η σειρά S-flow αποτελείται από ολοκληρωμένα συστήματα αυτόματης μέτρησης κινηματικού ιξώδους για την ανάλυση των Νευτώνειων ρευστών. Συμμορφώνεται πλήρως με το ASTM D7279 και ως εκ τούτου, δίνει πλήρη συσχέτιση με την ASTM D445. Είναι το ιδανικό σύστημα για τα εργαστήρια ανάλυσης μεταχειρισμένου πετρελαίου που πρέπει να δοκιμάσουν ένα ευρύ φάσμα ιξώδους λιπαντικού.

Το σύστημα S-flow είναι ένα αυτόνομο σύστημα ιξωδόμετρου που αποτελείται από ένα θερμοστατικό λουτρό με κυκλικό θερμαντήρα και μια στήλη ελέγχου. Το λουτρό περιέχει 4 σωλήνες μαζί με οπτικούς αισθητήρες για την ανίχνευση της ροής του δείγματος μέσω των σωλήνων. Όλοι οι μετρητικοί σωλήνες λειτουργούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. Η στήλη ελέγχου διαθέτει μια οθόνη LCD που παρέχει στο χρήστη πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του συστήματος και μια σειρά από LED δείχνει την τρέχουσα κατάσταση κάθε σωλήνα μέτρησης. Παρόλο που ένας υπολογιστής δεν χρειάζεται να χειριστεί το όργανο, υπάρχει διαθέσιμο πρόσθετο λογισμικό για τη λειτουργία και την αποθήκευση και αναφορά δεδομένων.

Ο συνολικός χρόνος κύκλου κυμαίνεται μεταξύ 3-10 λεπτών ανά σωλήνα, επιτρέποντας τη διεξαγωγή έως 80 δοκιμών ανά ώρα. Μετά την ένεση του δείγματος, δεν απαιτείται πλέον η παρουσία του χειριστή. Ο χειριστής χρειάζεται να επιστρέψει μόνο αφού ολοκληρωθεί η μέτρηση του συστήματος και καθαριστεί ο σωλήνας.

AVM 3000

Το νερό στα πλαστικά είναι μια πολύ ανεπιθύμητη ουσία που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην περαιτέρω επεξεργασία, όπως η εξώθηση ή η χύτευση με έγχυση. Η αποτελεσματική ξήρανση είναι μια βασική διαδικασία που απαιτεί ακριβή ανάλυση της περιεκτικότητας σε νερό.
 
Τρεις εναλλακτικές μέθοδοι ανάλυσης καθορίζονται στο Διεθνές Πρότυπο ISO 15512:

  1. Η μέθοδος Α είναι μέθοδος εκχύλισης με χρήση άνυδρης μεθανόλης ακολουθούμενη από ογκομετρική ανάλυση κατά Karl Fischer του εκχυλισμένου νερού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα πλαστικά και εφαρμόζεται σε κόκκους με μέγιστο μέγεθος 4 mm × 4 mm × 3 mm.

  2. Η μέθοδος Β είναι μια μέθοδος εξατμίσεως που χρησιμοποιεί θερμαινόμενο, ξηρό αέριο ή αέριο άζωτο για την εξάτμιση του νερού, ακολουθούμενη από ογκομετρική ανάλυση κατά Karl Fischer του συλλεχθέντος ύδατος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα πλαστικά και εφαρμόζεται σε κόκκους μικρότερους από 4 mm × 4 mm × 3 mm.

  3. Η μέθοδος Γ είναι μια μανομετρική μέθοδος. Η περιεκτικότητα σε νερό προσδιορίζεται από την αύξηση της πίεσης που προκύπτει όταν το νερό εξατμίζεται υπό κενό. Η μέθοδος αυτή δεν εφαρμόζεται στα πλαστικά δείγματα που περιέχουν πτητικές ενώσεις, εκτός από το νερό, σε ποσότητες που συμβάλλουν σημαντικά στην πίεση ατμών σε θερμοκρασία δωματίου.

bottom of page